Veteranbilforsikring

Om du ber en eier av en veteranbil om å fortelle om bilen sin, vil du nok fort forstå at dette dreier seg om langt mer enn bare et framkomstmiddel. Det er ofte stor lidenskap og mangeårig interesse som gjør at en ønsker å kjøpe et slikt kjøretøy. For mange entusiaster har det gått flerfoldige timer i garasjer og verksted for å fikse på bilen, og det blir for mange naturlig nok noe av det kjæreste en eier.

En slik skattet eiendel er det med andre ord svært viktig å få forsikret på en god måte. En skikkelig veteranbilforsikring vil gi god trygghet for eieren, og man vet at man vil bli tatt godt vare på om uhellet er ute.. På den måten kan man slippe å tenke på hva man skal gjøre om noe går galt og isteden fokusere på det viktigste: kjøregleden.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan en veteranbilforsikring fungerer og hva den dekker, og du vil få noen tips om hvordan du kan finne den riktige for deg.

Hva er en veteranbilforsikring?

Forsikringsselskapene vil definere hva som er en veteranbilforsikring på litt ulike måter, og det finnes forskjellige undergrupper som ofte er brukt. Men generelt sett vil en veteranbilforsikring gjelde for et kjøretøy som er minst 30 år gammelt. Noen forsikringsselskaper vil ha en veteranbilforsikring som en del av en helhetlig veterankjøretøyforsikring som også vil kunne gjelde for både motorsykler og mopeder.

En veteranbil må være regnet som en hobby eller et fritidskjøretøy for å kvalifisere for en forsikring, og det vil være et tak på antall kilometer i året som er dekket. Det vil være avhengig av forsikringsselskapet hva den kilometerstanden er, men generelt sett starter den på 3000 km og går opp mot 10 000 km. Siden en veteranbil vil være klassifisert som et fritidskjøretøy, vil forsikringsselskapet ofte kreve at du kan påvise at du har tilgang til en bil til daglig bruk, og ofte vil de også kreve at den er forsikret hos selskapet. En besiktelse av bilen hvor du må dokumentere bilens tilstand kan også kreves, enten personlig med bilder og en full tilstandsrapport, eller med en person som er kvalifisert for å gjøre besiktelsen.

Hvilke typer veteranbilforsikringer finnes, og hva dekker de?

Foruten kriterier som alder på bil og et mindre tak på årlig kilometerbruk, så vil en forsikring for en veteranbil eller et annet veterankjøretøy stort sett være kategorisert på samme måte som for et vanlig kjøretøy, nemlig gjennom den lovpålagte ansvarsforsikringen, delkasko og kasko. Her en er kort oppsummering av hva det innebærer:

En ansvarsforsikring vil forsikre deg for personskader og materielle skader på andre. Du vil ikke personlig være dekket her for skader på eget kjøretøy.

En delkasko inkluderer ansvarsforsikring, men vil også dekke tyveri, brann og noe utvendige skader som skader på glass.

En kasko vil være den mest fulldekkende forsikringen du kan skaffe. Her er du dekket for alt som ansvarsforsikring og delkasko gir deg, men i tillegg er du nå også forsikret for skader som kan oppstå på eget kjøretøy ved kollisjon, velt, hærverk og utforkjøring.

Hvordan finner jeg den beste veteranbilforsikringen?

Det første du må gjøre for å finne en forsikring som passer deg, er å tenke over hva du ønsker å ha dekket. Om du har bestemt deg for en delkasko, kan det fort bli enklere å sammenligne tilbud. For å finne den beste veteranbilforsikringen, kan det også være lurt å se etter et selskap hvor du kan samle alle forsikringene dine under ett. Det vil gjøre at du lettere får et godt tilbud for kjøretøyet ditt, samt at du vil kunne få en helhetlig rabatt ved å være en såkalt totalkunde. I noen tilfeller kan det også være lurt å forhøre seg med veteranbilforeninger der du kan høre hvilke erfaringer andre har hatt, og noen foreninger vil også ha en egen rabattert avtale som du også kan få tilbud om.

Back to Top