Bilforsikring

Bil er viktig for fremkommeligheten for folk flest, og en relativt dyr økonomisk investering. Samtidig er det en viss risiko knyttet til det å kjøre bil. Biltrafikk er uforutsigbar, selv om man har trafikkregler som skal gjøre trafikken mest mulig forutsigbar for folk flest. Uhell og ulykker i trafikken kan gå ut over kjøretøy og personer. Ulykker går også ofte ut over andre enn bare bileieren selv. En bilforsikring er derfor viktig for å kunne gjøre følgene av uhell og ulykker mer forutsigbare. I denne artikkelen ser vi nærmere på bilforsikring generelt, hvilke typer bilforsikring som finnes og hva de ulike bilforsikringene dekker.

I tillegg til å være nyttig er også bilforsikring påkrevd ved lov. Det er altså forbudt å føre et motorkjøretøy som ikke er forsikret. Dersom man for eksempel kolliderer med en annen bil, der det bilføreren som har skyld i ulykken som må bruke sin egen forsikring på skadene som oppstår.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!

Hvilke typer bilforsikring finnes?

De fleste forsikringsselskaper tilbyr ulike former for bilforsikring. Selv om bilforsikringene hos de ulike selskapene kan variere finnes det likevel en del standardforsikringer for tilbys av alle selskapene. Disse har ulike størrelse på dekningsfeltene, og varierer derfor også i pris.

Ansvarsforsikring – Dette er den billigste formen for bilforsikring. Ansvarsforsikringen er en forsikring som kun dekker personskade samt skade man påfører andre. Ansvarsforsikringen dekker skade på bygninger, eiendeler, personer og kjøretøy (dog ikke ditt eget kjøretøy). I tillegg dekker forsikringen rettshjelp.

Delkasko – Dette er en bilforsikring som dekker det samme som ansvarsforsikringen. I tillegg dekker delkasko skader som oppstår ved brann, tyveri og glassprut. I delkasko ligger også dekning av redning ved havari.

Kasko (helkasko) – Denne bilforsikringen dekker alt som delkasko dekker. I tillegg dekker bilforsikringen skader som oppstår på ditt eget kjøretøy ved hærverk, utforkjøring, velt, sammenstøt eller ved annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

I tillegg til de tre formene for bilforsikring som er nevnt over, har de fleste forsikringsselskap en utvidet bilforsikring som de ofte kaller super eller ekstra. Den utvidede bilforsikringen dekker alt som helkasko dekker. I tillegg dekker den utvidede bilforsikringen typisk skader ved parkering, kostnader til leiebil, fastmontert utstyr i bilen, tyveri/skade på bagasje. Den utvidede forsikringen har også som regel en redusert egenandel, og en større erstatningsdekning dersom bilen blir totalskadet.

Dekningsfeltet til de ulike bilforsikringene kan variere noe i forhold til det som er sagt over, så det er derfor viktig å sette seg godt inn i hva nettopp din forsikring dekker til enhver tid.

Sammenlign og finn billig bilforsikring

Siden bilforsikring er lovpålagt er dette noe de fleste forsikringsselskap tilbyr. Når du skal finne billig bilforsikring bør du derfor undersøke priser og dekningsfelt hos de ulike forsikringsselskapene. Bruker du tid på å sammenligne de ulike bilforsikringene kan det være mye penger å spare. Husk at forsikringsselskapene ønsker så mange kunder som mulig, så la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Det finnes en rekke nettsteder der du kan sammenligne bilforsikring hos de ulike forsikringsselskapene som tilbyr dette. Tar du kontakt med en forsikringsrådgiver kan denne også hjelpe deg med å finne en bilforsikring som er tilpasset dine ønsker og behov.

Back to Top