Verdisakforsikring

I løpet av livet tilegner man seg gjerne en rekke dyre verdigjenstander. Disse kan man kjøpe, få i gave eller arve. Typiske gjenstander er smykker, fotoapparater, dykkerutstyr, musikkinstrumenter eller pelser. Tap eller forringelse av dyre gjenstander er ikke nødvendigvis dekket fullt ut av innboforsikring eller reiseforsikring. Det kan derfor være nødvendig med en ekstra forsikring for disse gjenstandene. I denne artikkelen ser vi nærmere på verdisakforsikring generelt, hvilke typer av verdisakforsikring som finnes og hva en verdisakforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hva dekker en verdisakforsikring?

En verdisakforsikring gir normalt bedre dekning enn den tradisjonelle innbo- eller reiseforsikringen. Dekningen varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap og i forhold til hvilken forsikringsavtale man velger å inngå. Verdisakforsikringen kan i stor grad tilpasses individuelt.

Verdigjenstandene skal forsikres til sin fulle verdi, og for å få forsikret verdigjenstandene kreves enten en takst eller annen dokumentasjon på gjenstandens verdi. Dersom gjenstanden overstiger en viss sum (typisk 20 000 kroner) kreves alltid takst eller annen dokumentasjon på verdi).

En vanlig verdisakforsikring vil normalt dekke gjenstander som fremgår av forsikringsbeviset. Her kan avtalen tilpasses i forhold til hvilke verdigjenstander man eier. Verdigjenstandene dekkes dersom disse går skades eller går tapt som følge av en plutselig ytre årsak. Dette inkluderer tyveri, skadeverk eller annet tap. En verdisakforsikring dekker de fleste skader på verdigjenstanden både når gjenstanden brukes og når gjenstanden ikke er i bruk.

Noen verdisakforsikringer tilbyr også en morsom dekning der golfutstyr er forsikret. Når en golfspiller får «hole in one» er det vanlig kutyme at spilleren spanderer en bedre middag og drikke på de andre spillerne. Dette kan også være dekket under verdisakforsikringen hos noen forsikringsselskap.

Hva dekker en verdisakforsikring ikke?

En verdisakforsikring har en rekke begrensninger i dekningsfeltet sitt. Verdigjenstander som blir skadet på grunn av slitasje, feil eller forringelse dekkes ikke. I tillegg dekkes normalt ikke skader som oppstår dersom gjenstanden leies ut, skader som oppstår på grunn av skadedyr og utgifter til vedlikehold.

Hva koster en verdisakforsikring?

Prisene på verdisakforsikring varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. I tillegg kommer forsikringspremien i stor grad an på hva som forsikres og verdien på gjenstanden. En gjenstand som er sårbar for skade vil normalt koste mer å forsikre enn en gjenstand som ikke er like sårbar. For eksempel vil en pels normalt være billigere å forsikre enn et kamera.

Eier du en eller flere verdigjenstander som du ønsker å forsikre bør du undersøke priser og dekningsfelt hos de ulike forsikringsselskapene. Selskapene har gode oversikter over sine forsikringer på nettsidene sine. I tillegg finnes det en rekke nettsider hvor man kan be om tilbud på forsikring fra flere selskaper samtidig.

Back to Top