Innboforsikring

Der en boligforsikring forsikrer boligen din, forsikrer en innboforsikring gjenstandene du har inne i boligen. I løpet av et liv samler man opp en rekke gjenstander i sin bolig. Noen av disse gjenstandene har stor affeksjonsverdi, og noen av gjenstandene har en stor økonomisk verdi. Dersom uforutsette hendelser skulle føre til at gjenstander i din bolig går tapt, vil en innboforsikring kunne dekke ditt økonomiske tap slik at du kan kjøpe nye tilsvarende gjenstander. Men en innboforsikring dekker mer enn bare gjenstander i hjemmet, noe vi vil komme tilbake til. I denne artikkelen ser vi på innboforsikring generelt, hvilke typer innboforsikring som finnes og hva en innboforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!

Hvilke typer innboforsikring finnes?

Innboforsikring kommer i ulike former avhengig av hvilket forsikringsselskap som tilbyr forsikringen. De er likevel to typiske innboforsikringer som de fleste forsikringsselskap tilbyr. Den ene er en standard innboforsikring, og den andre er en innboforsikring med utvidet dekning. Sistnevnte kaller forsikringsselskapene gjerne for ekstra-, super-, eller utvidet innboforsikring. Standard og utvidet innboforsikring er de to vanligste typene som nesten alle forsikringsselskapene tilbyr.

Hva dekker en innboforsikring?

En innboforsikring dekker generelt skade, tap eller tyveri av gjenstander som defineres som innbo. Innbo er gjenstander som har en naturlig tilhørighet i et hus. Også gjenstander som er fastmontert i boligen kan defineres som innbo, men vil det være en avgrensning mot gjenstander som defineres som en del av boligen. Over tid har innboforsikringen blitt utvidet til å dekke mer enn bare innbo, litt avhengig av hvilken innboforsikring man velger.

Selv om ulike forsikringsselskapet opererer med ulike forsikringsvilkår er det likevel noen typiske ting som vil dekkes av en innboforsikring.

Brann- og vannskader – En innboforsikring vil typisk dekke uforutsette hendelser som medfører brann- eller vannskade på gjenstander i boligen. Innboforsikringen dekker også skader på gjenstander som befinner seg i boder og liknende i borettslag og sameier.

Naturskade – Naturfenomener som fører til skade på innbo dekkes vanligvis av innboforsikringen. Under naturskade faller typisk ekstremvær, flom, jordskjelv, lynnedslag og liknende.

Utgifter til opphold – Innboforsikringen dekker som regel utgifter i forbindelse med midlertidig opphold utenfor hjemmet som er nødvendig på grunn av skade. Denne dekningen overlapper den samme dekningen i boligforsikringen.

Tyveri – Dersom innbo blir stjålet fra hjemmet dekkes dette normalt av innboforsikringen. Dette dekkes dog kun der det er snakk om innbrudd. Glemmer du å låse døren eller lar et vindu stå oppe kan du risikere av erstatningen settes ned eller faller bort. Også tyveri fra låste boder i borettslag og sameier dekkes som hovedregel under innboforsikringen.

Sykkel – Tyveri av sykkel som er parkert og låst utenfor en eiendom vil som oftest være dekket av innboforsikringen.

Rettshjelp – Alle innboforsikringer har innebygget rettshjelpsdekning som dekker utgifter til juridisk bistand dersom du havner i en tvist som omhandler boligen din. Denne dekningen overlapper med samme dekning i boligforsikring.

De utvidede innboforsikringene vil i tillegg normalt ha en såkalt uhellsdekning, som dekker skader på eller tap av gjenstander i og utenfor hjemmet på grunn av uhell, f.eks. når du mister mobiltelefonen din i gulvet og den knuser, eller du søler kaffe ut over datamaskinen din. De utvidede innboforsikringene har normalt også utvidet dekning (dvs. høyere utbetaling) ved skader eller tyveri som dekkes av forsikringen. Egenandelen på de utvidede innboforsikringene er også som regel lavere, men forsikringen er naturlig nok dyrere.

Det er alltid viktig at du dokumenterer gjenstander du ønsker forsikret under innboforsikringen. Dette gjelder særlig dyre gjenstander som smykker, klokker, sportsutstyr, elektronikk og liknende. Forsikringsselskapene kan kreve dokumentasjon på at du har eid gjenstandene når du melder inn et forsikringstilfelle. Normalt vil dette kunne dokumenteres ved hjelp av en kvittering, eller ved at du på forhånd tar bilde av gjenstandene dine og sender inn til forsikringsselskapet.

Hvordan finne billigste innboforsikring?

Prisene på innboforsikringene varierer. For det første vil en innboforsikring med høy egenandel koste mindre enn en innboforsikring med lav egenandel. Egenandel på innboforsikring kan variere fra rundt 4000 kroner til 25000 kroner avhengig av hvilke typer skader og hvilke typer gjenstander det er snakk om.

Når du skal velge deg innboforsikring bør du derfor sammenligne innboforsikring hos ulike forsikringsselskapet for å finne den forsikringen som passer best til dine ønsker og behov – men vi ønsker også å presisere at viktigere enn prisen er selvsagt kvaliteten på avtalen du får.

Back to Top