Snøscooterforsikring

Alle registrerte snøscootere med skilter må ha en ansvarsforsikring. Det finnes imidlertid flere typer av snøscooterforsikring som dekker mer enn ansvarsforsikringen dekker. Selv om det kun er lovpålagt med ansvarsforsikring, kan det være lurt å forsikre snøscooteren sin ytterligere. I denne artikkelen ser vi nærmere på snøscooterforsikring generelt, hvilke ulike typer snøscooterforsikring som finnes og hva en snøscooterforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hva dekker en snøscooterforsikring?

Hva som dekkes av en snøscooterforsikring varierer med hvilken type forsikring du velger. Ulike forsikringsselskaper som tilbyr snøscooterforsikring kan også ha noe ulike dekningsområder. Det er likevel noen felles trekk som går igjen hos de vanligste snøscooterforsikringene som selskapene tilbyr.

Ansvarsforsikring: Dette er den lovpålagte forsikringen som alle som eier en registrert snøscooter med skilter er pålagt å tegne. Det finnes ingen vei utenom. Ansvarsforsikringen dekker skader som påføres personer på snøscooteren eller personer som blir kjørt på av snøscooteren. I tillegg dekker ansvarsforsikringen skader på andres kjøretøy, eiendeler eller bygninger dersom du er skyld i en ulykke. Ansvarsforsikringen dekker også kostnader til juridisk hjelp dersom du havner i en juridisk tvist som involverer snøscooteren.

Brann og tyveriforsikring: Denne forsikringen er en utvidelse i forhold til ansvarsforsikringen. Brann og tyveriforsikring (også kalt delkasko hos noen forsikringsselskapet) inkluderer den lovpålagte ansvarsforsikringen, men dekker i tillegg erstatning for skader på snøscooteren ved brann samt erstatning ved tyveri av snøscooter og skader som følge av tyveri eller tyveriforsøk.

Kasko: Dette er normalt den beste snøscooterforsikringen som tilbys av forsikringsselskapene. Her får den sikrede full dekning for alt som er nevnt ovenfor. I tillegg dekker kaskoforsikringen skader på snøscooteren som følge av hærverk, utforkjøring, velt, sammenstøt eller andre skader på snøscooter som følge av tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

I tillegg til forsikringene ovenfor er det hos de fleste forsikringsselskap mulig å tegne en tilleggsforsikring som gir en engangsutbetaling ved personskade på fører eller passasjer som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Er det nødvendig med utvidet snøscooterforsikring?

Hvorvidt man trenger en utvidet snøscooterforsikring utenom den pålagte ansvarsforsikringen kommer an på flere faktorer. For det første vil snøscooterens alder og stand være relevant. For eier av en eldre snøscooter vil det kanskje være praktisk med en brann og tyveriforsikring. Er snøscooteren dyr og ny vil kanskje kaskoforsikring som dekker flere typer skader være fornuftig. Til syvende og sist er det eieren selv som må avgjøre hvorvidt det er smart med utvidet dekning. Når uhellet først har oppstått er det for sent å bestemme seg, så det bør foretas en nøye vurdering på forhånd.

Hva koster en snøscooter forsikring?

Prisen på snøscooter forsikring vil variere avhengig av alder, stand og kvalitet på snøscooteren. I tillegg vil prisene på snøscooterforsikring varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Dersom du er på jakt etter en snøscooterforsikring bør du leter litt rundt på nettsidene til de ulike forsikringsselskapene. Her vil du kunne finne nyttig informasjon om hvilke forsikringer som tilbys, hva disse dekker og hva det koster. I tillegg finnes det flere nettsteder som lar deg hente inn tilbud fra flere ulike forsikringsselskap samtidig.

Back to Top