Boliglånforsikring

Det å skaffe seg en egen bolig vil for de fleste av oss være den største investeringen vi gjør i livet. Etter et boligkjøp kan det være naturlig å tenke at en vil kutte utgiftene der en kan, og det vil være fristende å kutte ned på hva en trenger av forsikringer. Det kan være en stor feil som får store konsekvenser om man er uheldig. Med forsikringer er det viktig å tenke langsiktig og sørge for å ha gode forsikringer når en er ung og frisk, ikke etter at behovet for en forsikring har dukket opp.

Mange vet at en bør forsikre boligen sin mot brann, vannskader og innbrudd. Men hva om du plutselig skulle bli arbeidsledig og miste jobben? Det er vanlig å planlegger en nedbetaling av lån og økonomi ut ifra sin egen inntekt, men om den forsvinner, vil det kunne ha store negative konsekvenser. Det offentlige vil stort sett kun dekke rundt halvparten av hva du tidligere har tjent, en dekning som vil gjøre at mange som havner i en slik situasjon må selge boligen sin. For å unngå å havne i en slik klemme, kan du skaffe deg en betalingsforsikring for boliglån. Det kalles også boliglånforsikring.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hva dekker en betalingsforsikring for boliglån?

En forsikring på boliglånet ditt vil i grove trekk kunne dekke de økonomiske forpliktelsene om du skulle havne uten fast inntekt og utenfor arbeidsmarkedet, enten ved permittering eller ufrivillig arbeidsledighet. Du vil derfor sikre deg at du beholder boligen din samt at du kan opprettholde et godt forhold til banken din.

Er jeg ikke dekket gjennom personforsikringer?

En personforsikring vil ha et annet dekningsområde enn en betalingsforsikring for boliglån, men de vil i noen tilfeller kunne supplere hverandre. Med personforsikring menes vanligvis uførepensjon, uførekapital, livsforsikring og forsikring for kritisk sykdom. Vi har skrevet egne artikler om de forskjellige forsikringene, men det kan i denne sammenheng være greit å ta en kjapp gjennomgang av hvordan de fungerer:

Uførepensjon – en type forsikring som skal kunne dekke en månedlig inntekt du kan leve for om du blir ufør.

Uførekapital – har samme utgangspunkt som uførepensjon, men forskjellen er at en uførekapitalforsikring vil gi deg en engangsutbetaling om du blir ufør.

Livsforsikring – en forsikring som blir utbetalt ved dødsfall.

Kritisk sykdom – dekker et utvalg av kritiske sykdommer der du vil kunne få økonomisk støtte ved stilt diagnose.

Så i hovedtrekk – det vil være ting som kan være forskjellig mellom to forsikringer, så les godt igjennom vilkårene – kan vi si at en forsikring for boliglånet dekker de økonomiske forpliktelsene ved arbeidsledighet, mens en personforsikring vil dekke deg økonomisk om du blir skadet eller syk, avhengig av hvilken forsikring du har.

Boliglånforsikring i Norge

En betalingsforsikring for boliglån er svært utbredt hos våre skandinaviske naboer, men det er enda ikke blitt like vanlig i Norge, mye grunnet at arbeidsmarkedet er relativt sunt og at folk stort setter kommer seg fort i arbeid igjen ved nedskjæringen. Men det er fortsatt eksempler på at folk som havner utenfor arbeidsmarkedet ikke lenger er i stand til å sørge for sine økonomiske forpliktelser. Derfor vil en betalingsforsikring for boliglånet være en god sikkerhet som gjør at du kan beholde huset ditt om noe uventet skulle skje.

Back to Top