Dyreforsikring

Kjæledyr er hyggelig å eie, og blir raskt som den del av familien. Kjæledyr er imidlertid langt fra gratis å eie, og sykdom kan gjøre dyrehold til en svære dyr affære. Har du en dyreforsikring kan den økonomiske siden av dyreholdet bli mye mer forutsigbart dersom noe skulle skje med dyret. I denne artikkelen ser vi nærmere på dyreforsikring generelt, hvilke typer dyreforsikring som finnes og hva de ulike typer dyreforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hvilke typer dyreforsikring finnes?

Dyreforsikring tilbys av de aller fleste forsikringsselskap. Ulike selskaper tilbyr ulike former for dyreforsikring, men det er likevel noen typiske dyreforsikringer som forsikringsselskapene tilbyr.

Hundeforsikring

Hunden kalles gjerne menneskets beste venn, men å eie en hund kan bli dyrt dersom hunden blir syk eller skadet. En hundeforsikring er en økonomisk trygghet for deg som er hundeeier, og dekker mange hendelser som kan inntreffe.

En hundeforsikring kan stort sett tilpasses slik at den dekker nettopp dine behov. Hvilke dekninger du trenger kommer delvis an på hvilke type hund du eier og delvis an på hva du selv ønsker. De fleste forsikringsselskap tilbyr vanligvis følgende dekninger i sine hundeforsikringer:

Tap av hund ved død og annet: Dersom hunden din dør vil du få utbetalt en forsikringssum inntil et visst beløp. Dette gjelder både der hunden dør naturlig eller denne må avlives. Denne dyreforsikringen gjelder også der hunden blir stjålet eller man mister hunden.

Tap av bruksverdi: Dette er en tilleggsdekning som kan velges sammen med dekningen ovenfor. Forsikring for tap av bruksverdi er typisk aktuelt der hunden har spesielle egenskaper, f.eks. blindehund, utstillingshund osv.

Dekning av veterinærutgifter: Alle hunder trenger behandling hos veterinær en eller flere ganger i løpet av livet. Veterinær er dyrt, og utgifter til veterinærbehandling kan bli meget store i løpet av et eierskap. Du kan tegne hundeforsikring for denne typen kostnader inntil en viss sum. Vanlig sum er mellom 20 000 og 50 000 kroner per år. En forsikring for veterinærutgifter dekker typisk også medisiner, vaksiner, kiropraktikk, fysioterapi, bandasjer, korsbåndsskade og annet.

Dekning av utgifter til rehabilitering: Denne forsikringen kan velges som et tillegg til veterinærforsikringen. Her dekkes utgifter til rehabilitering etter erstatningsmessig skade inntil en viss sum per år.

Dekning av veterinærutgifter for valper: Denne forsikringen dekker kostnader til veterinærutgifter for valper fra de er fem uker til de er 12 uker, eventuelt til de blir levert til ny eier.

Hesteforsikring

Eier du en hest bør denne forsikres. Hester er kostbare dyr, og skulle noe skje med hesten kan dette få store økonomiske konsekvenser for eieren. De fleste forsikringsselskap tilbyr ulike hesteforsikringer avhengig av hva slags type hest man eier (f.eks. ridehest, løpshest, avlshoppe eller avlshingst). Hva hesteforsikringen dekker kommer an på hvilken forsikring man velger. En hesteforsikring kan dekker følgende områder:

– Veteriærutgifter
– Død eller tap av hest
– Utgifter til medisiner og sykebeslag
– Utgifter til rehabilitering
– Tap av verdi av bruksegenskaper
– Tap av fruktbarhet
– Egne forsikringer for foster og føll

Katteforsikring

Katter er populære kjæledyr, men også her kan dyreholdet blir kostbart dersom katten blir syk, blir borte eller dør.

Hva en katteforsikring dekker varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, men det er noen typiske områder de fleste katteforsikringer dekker:

– Veterinærutgifter som følge av påkjørsel, keisersnitt, hudlidelser, bitt- og sårskader, mage- og tarminfeksjon og urinveislidelser.

– Tap av katt ved død eller annet: Gjelder både ved død og dersom katten blir stjålet ved innbrudd.

– Utgifter til medisiner og annet materiell: Nødvendige utgifter til medisiner og materiell som eieren trenger etter veterinærbesøk.

Dyreforsikring for kjæledyr

Noen forsikringsselskap tilbyr også en egen kjæledyrforsikring for andre kjæledyr enn de som er nevnt over, f.eks. undulater, kaniner, papegøyer, marsvin, ilder og liknende.

Kjæledyrforsikringen dekker som regel veterinærutgifter, dekning ved død og utgifter til medisiner.

Back to Top