Hytteforsikring

Det er ingenting som er mer norsk enn hyttelivet, og det finnes i dag over 520.000 fritidsboliger i Norge. En hytte står naturlig nok uten tilsyn store deler av året, og det vil føre til en høyere risiko for både innbrudd og skader som snøtyngdeskader og vannlekkasjer. Siden man bare er på hytta en kortere periode, kan det også ta en stund før skadene blir oppdaget, noe som kan føre med seg et større skadeomfang. Det er derfor like viktig å ha en god forsikring på hytta som det er på boligen.

Hva dekker en hytteforsikring?

En hytteforsikring vil i grove trekk dekke det samme som en boligforsikring, der de viktigste punktene er forsikring mot:

  • Vann- og brannskader
  • Innbrudd og hærverk
  • Rettshjelp om du blir innblandet i en rettslig tvist knyttet til hytta, gjerne ved kjøp, salg og hyttegrenser. I en slik situasjon så vil du få dekket utgifter til advokater og utgifter om det går til en eventuell rettsak.
  • Naturskade som flom, jordskjelv, storm og skred
  • Skadedyr. Dette kan være en spesielt viktig forsikring å ha da en ofte ser at kombinasjonen av tomme hytter laget av tre og skadedyr ofte er en ideell oppskrift på å få skader.

Tingene som er nevnt over, er hva som er vanligst å ha med i en standard hytte/fritidsboligforsikring, men det finnes også ekstra forsikringer som en kan benytte seg av. Derfor er det viktig at du sjekker forskjellige selskaper og ser hva de kan tilby deg. Det finnes blant annet en feriegarantiforsikring som du kan få utbetalt om du ikke kan benytte deg av hytta grunnet skader som har oppstått.

Hva dekker ikke hytteforsikringen?

Alt ut ifra hvilken pakke du har valgt, er det noen ting som går igjen med tanke på hva en hytteforsikring ikke dekke. Det er blant annet:

  • Skader som skyldes dårlig konstruksjon av huset. Mange hytter, spesielt de eldre, vil ofte ha en oppbygging som ikke oppfyller dagens krav. Skader som oppstår basert på slike feil, vil ofte ikke være dekket.
  • Skader som soppinfeksjon og jordslag, eller skader som i hovedsak kun er utseendemessig av natur.
  • Deler av innvendig bo. En direkte hytteforsikring vil ha begrenset dekning innad i boligen, og en bør derfor supplere med en god innboforsikring om en har verdier stående.

Hvordan finner jeg den beste hytteforsikringen?

Nesten alle forsikringsselskap vil tilby en form for hytte- eller fritidsboligforsikring. Det er alltid viktig at du tenker godt gjennom hva du trenger og skaffer en forsikring som samsvarer med behovet ditt. Om du har en ny, moderne hytte bør du velge en mer omfattende forsikring enn om du har en eldre fjellhytte uten innlagt strøm og vann. Ta kontakt med flere forskjellige selskaper, eller bruk en nettside som gjør det for deg. På den måten kan du enkelt sammenligne flere tilbud og velge det som passer deg best.

Husk at du kan miste forsikringsretten din om du har opptrådt grovt uaktsomt, og alminnelig aktsomhet og påbud gjelder for hytter også. Det betyr at du blant annet må ha både fungerende brannslukningsutstyr og røykvarslere. Om du skal være borte fra hytta over en lengre periode, er det også lurt å skru av vannet ved å stenge hovedstoppekranen.

Back to Top