Utleieforsikring

Å drive med utleie kan være en fin måte å få inn ekstrainntekter på. Hvis du leier ut egen bolig og leier ut en mindre del enn du selv bor i, vil det også være en inntekt som er skattefri. På tross av fordelene med å leie ut, er det mange huseiere som kvier seg og frykter at de kan få inn leietagere som vil gjøre hærverk på boligen eller nekte å betale. En av de viktigste tingene en gjør for å sikre boligen mot slike ting, er å være flink i intervjuprosessen og sjekke referanser rundt tidligere leieforhold. Om du får diffuse, uklare svar, kan det være et godt tegn på at tidligere leieforhold ikke har vært slik de burde være.

En intervjuprosess vil kunne luke ut de fleste problemleietagerne, men det er fortsatt ikke noen garanti for at leieforholdet kommer til å fungere som det skal. Det kan derfor være lurt å tegne en egen utleieforsikring for leiligheten eller den delen av boligen man leier ut.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Første steget mot utleie

Et av de viktigste stegene man tar før man leier ut, er som vi så vidt nevnte å gjøre litt detektivarbeid. Ha gjerne flere intervjurunder og be om referanser til tidligere utleiere. En kjapp telefon til en tidligere husvert kan redde deg fra å leie ut til en problematisk person. Bruk også en skikkelig utleiekontrakt som klargjør forholdet mellom utleier og leietager. Sjekk gjerne utleieboligen fra tid til annen for å forsikre deg om at alt er i orden. Husk at selv om du er huseier, så gir du leietager bruksretten til boligen, men du er fortsatt i din fulle rett til å sjekke boligen så lenge du avtaler på forhånd når du kommer.

Hva dekker en utleieforsikring?

En utleieforsikring vil kunne sikre deg mot økonomiske påkjenninger skapt av leietager, og den vil kunne dekke hullene i hva som normalt ikke vil bli dekket av en vanlig boligforsikring. Hendelser en får dekningsgrad for, vil som oftest dreie seg om hærverk, manglende husleie og utkastelse. Det er viktig å sjekke at du også får inkludert en rettshjelpforsikring som vil kunne dekke advokatutgifter og rettslige utlegg i forbindelse med tvister som kan oppstå.

Som utleier vil det også være viktig at du har en innboforsikring som går på tingene du eier. Spesielt om en leier ut møblert, vil det kunne være en god del verdier i møblement og hvitevarer som en må sørge for å ha forsikret. Leietager vil være ansvarlig for å forsikre det de måtte bringe med seg av økonomisk verdifulle ting.

Fordelen med en utleieforsikring

En utleieforsikring vil for mange kunne fjerne en stor bekymring rundt det å drive med utleie, nemlig rundt hva en gjør om en får en dårlig leietager. Om du følger rådene vi har kommet med her, som å gjøre en god jobb i intervjuprosessen, sjekke referanser og sørge for at du har en skikkelig leiekontrakt, så er du på god vei. Om du dessuten sørger for at du har din vanlige boligforsikring supplert med en utleieforsikring, vil du ha gjort de nødvendige tingene for at du og leietager får et velfungerende samarbeid.

Back to Top