Bilnøkkelforsikring

Å ha en bilforsikring er noe man er lovpålagt av staten, og alle må minimum ha en ansvarsforsikring. Etter hvert som biler blir mer og mer moderne og nesten kan regnes som rullende datamaskiner, hva skjer da med bilnøkkelen? Den følger samme utvikling og er en liten datamaskin i seg selv for nyere biler. Det er eksempler på at å erstatte en bilnøkkel kan koste helt opp mot 14 000 kroner, men normalt vil det ligge mellom 2000 og 7000 kroner. Fortsatt en god slump penger med andre ord, og det kan fort bli en stor uforutsett utgiftspost som mange ikke har tenkt over. Derfor er det i dag mulig å tegne en spesifikk bilnøkkelforsikring. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva en slik ordning innebærer, hva den dekker og ikke dekker, og andre forsikringer som allerede kan dekke tap av bilnøkler.

Hva dekker en bilnøkkelforsikring?

En bilnøkkelforsikring vil som hovedregel dekke kostnaden ved en ny nøkkel som er mistet eller stjålet, og om nødvendig vil den også kunne dekke en omprogrammering av lås. Det vil være en varierende egenandel ut fra hvilket selskap du er hos, men den faller som regel bort om nøkkelen ble borte ved tyveri. Det er da en forutsetning at forholdet er blitt politianmeldt. Det kan være verdt å nevne at en rein bilnøkkelforsikring er en egenstående forsikring der en ikke nødvendigvis må ha bilforsikringen hos samme selskap.

Hva er det en bilnøkkelforsikring ikke vil dekke?

Om du har en bilnøkkelordning, er du i de fleste tilfeller godt dekket ved både tap og tyveri. Men enkelte selskaper kan ha en begrensning på hvor mange utbetalinger det kan være i året. Så om du er veldig uheldig og mister nøkkelen flere ganger, kan det være at forsikringen ikke lenger er gyldig. Forsikringen kan også falle bort om du har opptrådt grovt uaktsomt.

Hvordan kan jeg få tak i en slik forsikring?

Selv om du kan få en nøkkelforsikring som en individuell løsning, kan det være lurt å sjekke om du vil få dekket et tap av bilnøkkel gjennom noen av de andre forsikringene det er vanlig å ha. Er du for eksempel NAF-medlem og har NAF veihjelp, vil du ha nøkkelforsikring der. Det vil være en egenandel på 500 kroner her også, men den vil falle vekk om tapet blir politianmeldt.

Andre forsikringer en bør sjekke, er reiseforsikringen og den vanlige bilforsikringen. Husk at en reiseforsikring gjelder over et stort område og ikke bare når du er på ferie. Så sant du ikke er på et fast tilholdssted, som egen bolig, jobb eller skole, vil en reiseforsikring gjelde. Det vil være store forskjeller på hva en reiseforsikring gjelder for fra selskap til selskap, så her gjelder det å ta en god sjekk av sine egne vilkår og betingelser.

Noen bilforsikringer, spesielt kaskoforsikringer, vil også kunne inneholde en bilnøkkelforsikring. Så om du er heldig, vil du allerede ha dekket et tap av bilnøkkel i dine eksisterende forsikringer. Er det noe du ikke har, kan det være lurt å sjekke hvor mye det faktisk vil koste å få en ny nøkkel til bilen din og vurdere om du har behov for en slik forsikring

Back to Top