Boligforsikring

Kjøp av bolig er normalt den største investeringen en person gjør i løpet av sitt liv. Uforutsette hendelser som medfører skade på eller tap av bolig kan bli en meget dyr affære, og i de verste tilfellene medføre fullstendig økonomisk ruin. En boligforsikring er derfor en av de viktigste forsikringene man tegner. Boligforsikringen gir både forutsigbarhet og trygghet rundt den største investeringen man foretar seg i livet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på boligforsikring generelt, hvilke typer boligforsikring som finnes og hva som normalt dekkes av en boligforsikring.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!

Hvilke typer boligforsikring finnes?

Denne artikkelen fokuserer på den tradisjonelle boligforsikringen (kalles også husforsikring) som dekker skader på selve boligen, dvs. bygningskroppen. Dersom du ønsker informasjon om innboforsikring har vi skrevet en egen artikkel om dette.

Ulike forsikringsselskaper tilbyr ulike typer boligforsikring. Det finnes likevel likhetstrekk ved hvilke typer boligforsikring selskapene tilbyr.

Den vanlige boligforsikringen kaller forsikringsselskapene normalt standard boligforsikring. Denne dekker mye, men ikke alt. Ønsker man et større dekningsfelt enn hva den standardiserte boligforsikringen har, tilbyr forsikringsselskapene også som regel en utvidet forsikring som de kaller utvidet boligforsikring eller super boligforsikring.

Sammen med en forsikringsrådgiver hos forsikringsselskapet ditt vil du kunne få orientering om hvilken type boligforsikring som passer best for deg ut fra dine ønsker og behov.

Hvorvidt din fritidsbolig også er dekket under en vanlig boligforsikring varierer. Ofte må det tegnes en egen hytteforsikring for fritidsboligene. Dette vil ditt forsikringsselskap kunne orientere deg om.

Hva dekkes av en boligforsikring?

Siden ulike forsikringsselskaper tilbyr ulike boligforsikringer, kan dekningsfeltet til forsikringene variere. Det er likevel en del typetilfeller som dekkes av de fleste boligforsikringer.

Naturskade – oppstår det skade som følge av naturhendelser (ekstremvær, orkan, jordskjelv, flom osv.) vil dette normalt dekkes av de fleste boligforsikringer.

Rettshjelp – alle vanlige boligforsikringer har en rettshjelpsdekning inkludert. Rettshjelpsdekningen dekker utgifter til juridisk bistand dersom det oppstår juridiske tvister knyttet til boligen, f.eks. mot nabo, selger, håndverker, forsikringsselskap eller andre aktører. Normalt vil dekker ikke forsikringen hele utgiften, forsikringstakeren må påregne å betale en del av utgiften (typisk 20 prosent) selv i tillegg til en egenandel. Forsikringsselskapet dekker det overstående.

Brann- og vannskader – En vanlig boligforsikring vil normalt dekke typiske skader som oppstår som følge av brann eller vannlekkasje. Forutsetningene er normalt at det er snakk om en plutselig og uforutsett hendelse. Vannlekkasje eller brann på grunn av vedlikeholdssvikt vil normalt ikke omfattes av forsikringsdekningen. Det er også en rekke begrensninger i hvilke typer vannskader en standard boligforsikring dekker. En utvidet boligforsikring vil dekke flere vannskadeårsaker en enn forsikring med standarddekning.

Skadedyr – Skulle du være så uhendig å oppleve problemer med skadedyr i din bolig, vil en boligforsikring normalt dekke skadedyrsanering. I tillegg vil mange forsikringer dekke kostnader til utbedring av skader som skadedyr har påført din bolig. En standard boligforsikring dekker ikke nødvendigvis det sistnevnte, men det vil dekkes av en utvidet boligforsikring.

Sopp- og råteskade – Soppskader og råteskader på boligen vil ofte dekkes av boligforsikringen. Som regel er det nødvendig med en utvidet boligforsikring for at sopp- og råteskader skal dekkes. Alternativt finnes det egne spesialforsikringer som dekker dette, f.eks. hussoppforsikring.

Verditap – Dersom skader på boligen medfører verditap på denne, vil en boligforsikring kunne dekke dette verditapet. Merk at også her vil det normalt være nødvendig med utvidet dekning, da en standardforsikring sjelden dekker verditap.

Følgeskader av håndverkerfeil – En boligforsikring med utvidet dekning vil som regel også dekke kostnader i forbindelse med følgeskader dersom en håndverker utfører mangelfullt arbeid på din bolig.

Tap av leieinntekt – Medfører skader på din bolig at du går glipp av leieinntekt i en periode vil en vanlig boligforsikring normalt dekke dette.

Egenandel på boligforsikring

En boligforsikring har alltid en egenandel som må betales før en erstatning fra forsikringsselskapet utbetales. Egenandelene varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, og i forhold til hva slags type skade det er snakk om.

Du bør sammenligne boligforsikring

Boligforsikring er en ganske dyr forsikring sett i forsikringssammenheng. Det kan derfor være smart å sammenligne boligforsikringer hos de ulike forsikringsselskapene før man tegner forsikring. Selskapene er avhengig av kunder, så la dem heller konkurrere om deg enn å velge den første boligforsikringen du kommer over.

Back to Top