Bobilforsikring

Bobilferie blir stadig mer populært i Norge, og stadig flere nordmenn investerer i bobil. Bobil kan være en dyr økonomisk investering, og det er derfor viktig å sikre seg økonomisk dersom noe skulle skje med bobilen, eller med personer tilknyttet bobilen og andre kjøretøy man møter på veien. Det er i tillegg påbudt med ansvarsforsikring for alle motoriserte kjøretøy i Norge. Dermed kommer man seg ikke unna en eller annen form for bobilforsikring. Det finnes imidlertid flere ulike typer bobilforsikringer som dekker mer enn bare det påbudte ansvaret. I denne artikkelen ser vi nærmere på bobilforsikring generelt, hvilke typer bobilforsikring som finnes og hva en bobilforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!

Hva dekker en bobilforsikring?

Bobilforsikring tilbys av mange ulike forsikringsselskap, og det er derfor naturlig at de ulike selskapene tilbyr noe ulike forsikringer. Det er imidlertid tre typiske bobilforsikringer på markedet i dag, og det er stort sett det samme som dekkes hos de ulike forsikringsselskapene. I dette avsnittet gjennomgår vi de typiske bobilforsikringene, og hva de normalt dekker.

Ansvarsforsikring: Dette er den obligatoriske forsikringen som alle motoriserte kjøretøy er pliktig til å ha. Ansvarsforsikringen dekker skader på personer (både i bobilen og utenforstående), skader på andre kjøretøy, gjenstander eller bygninger ved uhell eller ulykke som bobilføreren er ansvarlig for. Ansvarsforsikringen dekker ikke skade på egen bobil. Ansvarsforsikringen dekker i tillegg utgifter til juridisk bistand dersom bobilføreren havner i en juridisk tvist som omhandler bobilen.

Delkasko: Dette er en nyttig forsikring dersom du eier en litt eldre bobil. Delkasko forsikringen dekker alt som ansvarsforsikringen dekker. I tillegg dekker delkasko en rekke andre ting. For det første dekker delkasko skader på bobilen som måtte oppstå som følge av brann, eksplosjon eller lynnedslag. For det andre dekker delkasko reparasjon av glasskader og skader fra steinsprut. For det tredje dekker delkasko tyveri av bobil eller skader som måtte oppstå på bobilen som følge av tyveri eller forsøk på tyveri. Delkasko dekker også normalt utstyr som er fastmontert i bobilen samt bagasje ved tyveri og brann.

Kasko (helkasko): Dette er en mer omfattende forsikring enn delkasko. I tillegg til å dekke alt som delkasko dekker, dekker helkasko skader som måtte oppstå på bobilen som følge av velt, utforkjøring, kollisjon og hærverk samt andre skader som måtte oppstå som følge av annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Utvidet forsikring: Kjært barn har mange navn. Forsikringsselskapene tilbyr ofte en utvidet bobilforsikring som de gjerne kaller super, ekstra eller bobil pluss. Dette er den beste bobilforsikringen som i tillegg til å dekke alt det overstående, også dekker skade av fastmontert utstyr i bobilen for et høyere beløp enn de andre forsikringene og skade på løst utstyr og eiendeler i bobilen inntil en viss sum. I tillegg dekker den utvidede forsikringen utgifter til leiebil samt opphold dersom uhell med bobil skulle føre til behov for dette.

Det er også mulig å kjøpe ekstraforsikringer som dekker motorskade, samt utbetaling av engangsbeløp ved personskade som fører til medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Hvordan finne billigste bobilforsikring?

Dersom du vurderer å tegne en bobilforsikring, er det alltid lurt å undersøke hos de ulike forsikringsselskapene hvem som kan tilby den beste forsikringen for deg. Forsikringsselskapene har normalt gode oversikter over de ulike forsikringene de tilbyr på sine nettsider. I tillegg finnes det flere nettsteder som hjelper deg med å søke om tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig.

Back to Top