Reiseforsikring

Det er viktig å være forsikret mot ulykker og andre uforutsette hendelser, og særlig gjelder dette når man er ute og reiser. Med reiseforsikring kan man nyte ferien vel vitende om at man er dekket økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. I denne artikkelen ser vi nærmere på reiseforsikring generelt, de ulike typer av reiseforsikring og hva en reiseforsikring normalt dekker.

Vi sammenligner reiseforsikring for at du skal finne de beste avtalene:

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hvorfor trenger man reiseforsikring?

Reiseforsikring gir deg en økonomisk trygghet når du er ute og reiser. Uforutsette hendelser som tyveri, sykdom og ulykker kan oppstå når som helst og helt uten forvarsel. Man kan aldri sikre seg 100 % mot at uforutsette hendelser oppstår, men med reiseforsikring kan man i hvert fall til en viss grad kontrollere følgene av hendelsene.

Tenk deg å bli syk i et land som f.eks. USA, der helsetjenester er langt fra gratis slik vi er vant til i Norge. Uten denne forsikringen kan man risikere å bli sittende med legeregninger på mange hundretusener av kroner etter et sykehusopphold. Enda mer skremmende er at mange utenlandske sykehus nekter å utføre behandling før økonomisk sikkerhet er stilt på forhånd. En reiseforsikring er nettopp en slik økonomisk sikkerhet. Forsikringsselskapet tar på seg det økonomiske ansvaret dersom noe uforutsett skulle skje mens du er på reise enten det er i Norge eller i utlandet.

Hvilke typer reiseforsikringer finnes?

Det finnes mange ulike typer forsikringsavtaler man kan tegne i Norge. I dette avsnittet skal vi se på de vanligste typer av reiseforsikring.

Den vanligste typen er den man tegner hos et forsikringsselskap. En reiseforsikring vil kunne tegnes enten for enkeltreiser eller som en helårsforsikring.

En forsikring for enkeltreise kan lønne seg dersom du kun foretar noen få reiser i løpet av et år, og vil kunne tilpasses antall dager du reiser. Helårsforsikring gjelder året rundt og gjør at du hele tiden er forsikret på små eller større reiser. Normalt vil en helårsforsikring være den mest lønnsomme reiseforsikringen for folk flest.

I tillegg til en standard reiseforsikring, tilbyr de fleste forsikringsselskapene en superforsikring med utvidet dekning. Denne dekker normalt større beløp, samt ofte også i tillegg andre personer enn deg selv, f.eks. barn/barnebarn som du reiser sammen med.

En annen type reiseforsikring er den som følger med automatisk når du betaler hele eller deler av reisen med et kredittkort. Dette er et noe de fleste kredittkort i dag tilbyr, og fungerer som en reiseforsikring for den enkeltreisen du betaler med kredittkortet.

For deg som utøver uvanlige aktiviteter når du er ute å reiser, finnes det reiseforsikring med utvidet dekningsfelt også for dette. Driver du f.eks. med ekstremsport finnes det spesialforsikringer for dette. Det samme gjelder deg som skal ut på ekspedisjoner eller andre ekstreme aktiviteter. Slike utvidede reiseforsikringer må tegnes i tillegg til den normale reiseforsikringen.

Hva dekker en reiseforsikring?

Generelt kan man si at en reiseforsikring dekker uforutsette hendelser mens du er på reise. Når det er sagt dekker naturlig nok ikke en reiseforsikring absolutt alt. Selv om det er ulike forsikringsselskaper som tilbyr forsikringene, er det imidlertid en del typiske felles trekk ved dekningsfeltet hos de forskjellige selskapene.

Avbestilling – En reiseforsikring dekker normalt avbestillingskostnader inntil en viss sum når en reise må avlyses på grunn av akutt sykdom, dødsfall i nærmeste familie og ulykke. Normalt vi også avbestillingsdekningen gjelde der du ikke kan reise pga. innbrudd eller brann i din bolig.

Ulykke – Forsikringen dekker normalt erstatning inntil en viss sum ved ulykke som fører til varig invaliditet eller dødsfall på reisen. Det samme gjelder for forsikringstakerens barn.

Rettshjelp – Reiseforsikringen dekker som normalt utgifter opp til en viss sum til rettshjelp dersom du havnet i en juridisk tvist i løpet av en reise utenfor Norden. Reiseforsikringen vil også dekke eventuelle rettslige erstatningsansvar du måtte pådra deg i løpet av reiser utenfor Norden.

Reisegods – Tapt og skadet reisegods/bagasje vil normalt dekkes opp til en viss sum. Summene vil variere avhengig av hva slags reisegods det er snakk om. Her vil en reiseforsikring med utvidet dekning dekke større summer enn en normal forsikring.

Forsinkelse – Reiseforsikringen dekker normalt kostnader til overnatting eller kostnader som er nødvendige for å innhente den planlagte reiseruten dersom det oppstår forsinkelse på den planlagte transporten under reisen.

Sykdom – Blir du akutt syk eller skadet i forbindelse med en ulykke dekker reiseforsikringen normalt ubegrenset dine utgifter i denne forbindelse.

Når betegnes det som «reise» og forsikringen dekker?

Mange er av den oppfatning at en reiseforsikring kun dekker tradisjonelle feriereiser. Dette er imidlertid ikke riktig. En reiseforsikring vil normalt dekke alle typer av reiser du foretar deg, også i Norge. Blir sykkelen din stjålet under en sykkeltur i skogen, vil dette normalt dekkes. Også tyverier på tog, t-bane og trikk vil dekkes. Unntaket er der du er på vei til et fast tilholdssted som for eksempel jobb, skole og liknende.

De ulike forsikringsselskapene vil kunne orientere deg om hva forsikringen dekker, og hvilken type reiseforsikring som er best for deg.

Back to Top