Barneforsikring

Har du noen gang tenkt på hvordan du vil takle en situasjon der barnet ditt blir rammet av alvorlig skade eller sykdom? For mange foreldre er dette en nær men likevel fjern tanke. Når et barn blir rammet av alvorlig skade eller sykdom kan dette medføre store økonomiske utfordringer for foreldrene i lang tid. Barnet trenger kanskje tilrettelegging på en helt annen måte en tidligere, og selv om noen av de økonomiske utfordringene dekkes av det offentlige, gjelder dette langt fra alt. En barneforsikring er derfor noe alle foreldre bør vurdere. I denne artikkelen ser vi nærmere på barneforsikring generelt, hvilke typer barneforsikring som finnes og hva barneforsikring dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hva dekker en barneforsikring?

De fleste norske forsikringsselskapet tilbyr en eller annen form for barneforsikring. Selv om innholdet i disse forsikringene kan varere noe fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, er det likevel en del fellestrekk ved forsikringene. Vi har sett nærmere på de to typiske barneforsikringene som selskapene tilbyr og hva disse typisk dekker.

Ulykkesforsikring for barn

Ulykkesforsikring for barn er den billigste formen for barneforsikring. Denne forsikringen gir en erstatning dersom barnet blir varig medisinsk invalid eller dør som følge av en ulykke. Typisk vil erstatningen gis som en engangsutbetaling. Denne typen barneforsikring kan tegnes for barn mellom 0 år og 16 år, og forsikringen gjelder til barnet fyller 20 år.

Ulykkesforsikring for barn kan som regel utvides med en rekke tilleggsdekninger. Forsikringen kan utvides til å dekke kostnader til tekniske hjelpemidler som er nødvendige for barnet, samt kostnader til ombygging av bolig.

I tillegg kan forsikringen utvides til å dekke dagpenger ved langvarig sykehusopphold ved sykdom.

Ulykkesforsikring for barn kan også utvides til å dekke engangsutbetaling dersom barnet får stilt diagnose på alvorlige sykdommer. Disse sykdommene er typisk kreft, leddgikt, nyresykdom med nyresvikt, brannskade, cycstisk fibrose, MS og flere.

Utvidet barneforsikring

Forsikringsselskapene tilbyr som regel også en utvidet barneforsikring som dekker mer enn ulykkesforsikring for barn. En slik utvidet barneforsikring gjelder gjerne lenger enn den billigste forsikringen og har et mye bredere dekningsfelt.

Normalt vil den utvidede barneforsikringen dekke erstatning ved medisinsk invaliditet etter sykdom og ulykke med en høyere sum enn ulykkesforsikringen. Den utvidede barneforsikringen dekker også kostnader til medisinsk behandling inntil en viss sum.

Forsikringen dekker også typisk kostnader til nødvendige tekniske hjelpemidler, ombygging av bolig, utgifter til nødvendig pleie og tilsyn for barnet, dagpenger til sykehusopphold og erstatning ved stilt diagnose på alvorlig sykdom.

Den utvidede barneforsikringen er altså en pakkeløsning som totalsikrer barnet økonomisk ved alvorlig ulykke som fører til invaliditet eller dødsfall samt alvorlig sykdom.

Hvilken barneforsikring bør jeg velge?

Hvilken barneforsikring man bør velge beror i stor grad på en selv, og det er vanskelig å gi et fasit svar. En families økonomiske situasjon kan avgjøre hvilken forsikring man bør velge. En del velger ikke å tegne barneforsikring i det hele tatt. Foreldre som har barn eller planlegger å få barn bør selv ta en grundig vurdering av behovet for barneforsikring sett i lys av sin egen livssituasjon.

Hva koster en barneforsikring?

Prisene på barneforsikring varierer avhengig av hvilken type forsikring man velger, og hvilke tilleggsdekninger man eventuelt velger å tegne. Prisene vil også variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Vurderer man å tegne en barneforsikring bør man undersøke hvilke barneforsikringer de ulike forsikringsselskapene tilbyr. Selskapene har gode oversikter over de ulike forsikringene på sine nettsider, hva disse koster og hva de dekker.

Back to Top