Ulykkesforsikring

Livet er uforutsigbart, og ulykker skjer når man minst venter det. Man kan prøve å unngå ulykker så godt det er mulig, men det er rett og slett umulig å sikre seg 100 % mot at ulykker skjer. Med ulykkesforsikring derimot kan man kontrollere de økonomiske følgende av en ulykke. I denne artikkelen skal vi se på hva en ulykkesforsikring er, og hva ulykkesforsikringen dekker.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hva er ulykkesforsikring og hva dekker denne?

Ulykkesforsikringen er en forsikring som gir en engangsutbetaling ved ulykker som fører til medisinsk invaliditet eller dødsfall. I utgangspunktet er invaliditet og dødsfall to valgfrie dekningsfelt, men de fleste ulykkesforsikringer dekker automatisk begge to.

Selv om ulike forsikringsselskap tilbyr ulike typer ulykkesforsikring, er det likevel noen typiske trekk i dekningsfeltet til ulykkesforsikringene. En vanlig ulykkesforsikring dekker vanligvis:

– Engangsutbetaling/erstatning ved ulykkesskade som gjør deg varig medisinsk invalid. Hvor stor erstatning man får beror på invaliditetsgraden.

– Utgifter til behandling hos tannlege eller lege, samt utgifter til reiser mellom hjemmet og behandlingsstedet. Normalt gjelder behandlingsdekningen for en viss tid (3 år er vanlig).

– Engangsutbetaling til etterlatte ved ulykke som fører til dødsfall.

En ulykkesforsikring gjelder normalt døgnet rundt. For deg som har et yrke med lav ulykkesrisiko (typisk kontorjobb og liknende) gjelder ulykkesforsikringen også mens du er på jobb. Personer i yrker med høy ulykkesrisiko (typisk snekkere, håndverkere og linkende) må avtale særskilt med forsikringsselskapet om forsikringen også skal gjelde på jobb.

Hva dekker en ulykkesforsikring ikke?

Ulykkesforsikringen dekker normalt ikke skader som følge av ekstremsport, ekspedisjoner til ekstreme strøk eller skader som oppstår som følge av krig, terror opptøyer og liknende. Driver du med ekstremsport eller reiser på ekspedisjoner kan du dog tegne en spesialforsikring eller utvidet dekning hos de fleste forsikringsselskaper.

Ulykkesforsikringen dekker heller ikke medisinsk invaliditet eller dødsfall som skyldes sykdom.

Personer som kjører motorsykkel må normalt tegne ekstradekning for at forsikringen skal gjelde.

Er ulykkesforsikring nødvendig?

Hvorvidt ulykkesforsikring er nødvendig er et spørsmål det er vanskelig å gi et klart svar på. Noen mennesker mener at det å være overforsikret er unødvendig. En del av dekningsfeltet i en ulykkesforsikring overlapper med dekningsfeltet i andre forsikringer, f.eks. bilforsikring, yrkesskadeforsikring eller reiseforsikring. Det er derfor viktig at du som lurer på om du skal tegne en uføreforsikring undersøker hva de ulike forsikringsselskapene kan tilby av forsikringer, og hvorvidt du føler at du har behov for en slik forsikring.

Har du en jobb med god inntekt og lav risiko for ulykker, der du kan sette til side et større beløp til uforutsette hendelser hver måned har du kanskje mindre behov for en ulykkesforsikring enn der du har en jobb med lav inntekt og høy risiko for ulykker. Er du meget aktiv på fritiden med sport og andre aktiviteter har du kanskje større behov for en ulykkesforsikring enn dersom du stort sett ligger på sofaen. Har du en familie og barn du ønsker å sikre dersom noe skulle skje har du kanskje større behov for en ulykkesforsikring enn der du er singel og barnløs.

Hva koster ulykkesforsikring?

Prisen på ulykkesforsikring varierer mye. Grunnen til dette er at man normalt kan justere denne forsikringen individuelt. Jo høyere engangsutbetaling du ønsker hvis en ulykke eller et dødsfall inntreffer desto dyrere er forsikringen. For deg som driver med aktiviteter som i utgangspunktet ikke er dekket av forsikringen, kan det være nødvendig med tilleggsforsikringer eller utvidet dekning som koster ekstra.

Et forsikringsselskap eller en forsikringsrådgiver kan orientere deg om du ulike typer ulykkesforsikring som finnes, og hvilken forsikring som passer best i forhold til din livssituasjon og dine behov.

Back to Top