Forsikringer for bedrifter

Kommentarer er skrudd av for Forsikringer for bedrifter

Forsikring for selskap i Norge er en måte for bedriftene å sikre seg økonomisk ved tap av eiendeler, omsetning og økte utgifter som følge av ulykker, brann og kriminelle handlinger. Det finnes i grunnet mange typer forsikringer for bedrifter som for eksempel forsikring mot datakriminalitet. Den mest vanlige bedriftsforsikringen er nok næringslivsforikring som dekker de vanligste tilfellene der bedriften blir utsatt for ulike økonomiske tap.

En annen vanlig forsikring for bedrifter er ansvarsforsikring, det er en forsikring som sikrer bedriften mot økonomiske tap om bedriften er ansvarlig for skade hos andre. Yrkesskadeforsikringer er også en vanlig forsikring for bedrifter.

Enkelte bransjer har lovpålagte krav om hvilke forsikringer de må ha, dette gjelder særksilt bransjer der det er risiko involvert for ansatte og kunder av bedriften.

Forsikring er på en måte en økonomisk deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom f.eks. et forsikringsselskap. Bedrifter som er kunder i forsikringsselskap betaler en forsikringspremie som sammen med andres tilsvarende premier blir til et fond som brukes til å dekke eventuelle erstatninger til de som har forikringer i forsikringsselskapet.

Forsikringsselskap utbetaler vanligvis rundt 95% av innbetalte forikringspremier tilbake til forikringskundene i skadeoppgjør, det gjelder også på bedriftsmarkedet. De største forsikringsselskapene har avdelingskontorer i flere landsdeler rundt om i landet.

På samme måte som det er mange typer forsikringer for bedrifter er det også mange norske forsikringsselskap i markedet. Ett av de ledende innen forsikringer for bedrifter er Protector Forsikring ASA.

Dette forsikringsselskapet tilbyr forikringer i mange bransjer som landbruk, havbruk og andre næringer. Protector Forsikring tilbyr også forsikringer til den offentlige sektor.

Det er ikke alltid det lønner seg for bedrifter å ha pakkeavtaler med ett enkelt forikringsselskap, i noen tilfeller vil det lønne seg for bedriften å ha ulike forikringer hos forskjellige forikringsselskap. Assurandører, agenter og meglere formidler de aller fleste forsikringsavtaler.

Det kan også lønne seg for bedriften å jevnlig sjekke prisene på forsikringene sine opp mot andre forsikringsselskap siden forikringsprisene varierer fra år til år.

About the author:

Back to Top