Mobilforsikring

En mobil er en fast følgesvenn gjennom dagen for de fleste av oss. Om du har kjøpt ny mobiltelefon, enten over nett eller hos en forhandler, har du nok også fått et tilbud om en mobilforsikring. Men er dette en nødvendig forsikring, og hvordan fungerer en mobilforsikring egentlig? Om du har hatt en iPhone som har gått i bakken, eller en ny Samsung telefon som har sluttet å fungere, så vil denne artikkelen gi deg et bedre innblikk i hvordan en mobilforsikring kan hjelpe deg, hva en slik ordning vil dekke og andre måter du kan få dekket problemer med mobilen på.

Anbefalt forsikringInformasjonSøknadslink
TjenestetorgetFå tilbud fra en rekke forsikringsselskap,
og velg det beste.
Søk!
Forsikre.noSender din søknad til
en rekke forsikringsselskaper
i Norge.
Søk!

Hvor kjøper jeg mobilforsikring, og hva er inkludert?

En direkte mobilforsikring får du i hovedsak kun hos en operatør som Telenor og Netcom, eller hos en forhandler som Expert og Elkjøp. Forsikringene du får hos operatør og forhandler er stort sett nokså like. Den største forskjellen er at hos en forhandler må du sette opp forsikringen når du kjøper telefonen.

Hva som normalt er inkludert i en mobilforsikring, er skader som følge av fukt og vann, støtskader om du mister telefonen i bakken. Tap og tyveri er vanligvis også inkludert. I tillegg vil de fleste også forsikre deg mot misbruk av SIM-kort opptil en viss sum satt av mobiloperatøren.

På hvilke andre måter et mobilen min dekket?

En mobilforsikring kan sammenlignes litt med en heldekkende kaskoforsikring på et kjøretøy. Ikke bare vil du være dekket om noe uforutsett skulle skje med telefonen din, men også skader du selv er ansvarlig for vil kunne dekkes med en mobilforsikring. Det er med andre ord en god helhetlig dekning.

En del problemer og skader som kan oppstå med mobilen vil man for øvrig ha dekket gjennom eksisterende forsikringer eller gjennom garanti og reklamasjonsrett. Om du har kjøpt en telefon som ikke fungerer skikkelig, ikke skrur seg på eller har andre produksjonsfeil, vil du ofte kunne få disse utbedret kostnadsfritt gjennom en garantiordning fra produsenten. Du har også kjøpsloven som gir deg rett til reklamasjon på en mobiltelefon om det er vesentlige mangler eller feil.

Mer vanlige forsikringer som reiseforsikring og innboforsikring vil også i noen tilfeller kunne dekke skader og tap av en mobil. En innboforsikring vil kunne dekke skader som skjer inne i ens egen bolig, men her er det viktig at det er spesifisert dekning for mobil i forsikringsavtalen. Så vær nøye og les igjennom avtalen så du ikke får en kjedelig overraskelse om du trodde mobilen du nettopp sølte cola på var dekket.

Reiseforsikringen gjelder så lenge du ikke er på en fastsatt plass som skole, hjem eller jobb og kan være et godt alternativ til en rein mobilforsikring. Men du må også sjekke hva din spesifikke forsikring dekker, eller hva tilbudet du har fått dekker. Ofte vil egenandelen tilsvare en så stor del av mobilens verdi at det ikke vil lønne seg å benytte seg av en slik ordning.

Hvordan skal jeg finne ut om en mobilforsikring passer for meg?

I korte trekk vil garanti og reklamasjon kunne beskytte deg mot feil du ikke kan noe for, mens en forsikring vil beskytte deg mot andre skader, uhell og tyveri. Om du bør ha en egen mobilforsikring, vil være svært avhengig av hvor dyr mobilen din er og hva du kan ha dekket gjennom eksisterende avtaler. Har du en moderne ny telefon, vil det alltid være lurt å sjekke tilbudene som er der ute for å se om det er noe som kan passe din situasjon.

Back to Top